Anneliene Jonker nieuwe wetenschappelijk directeur van Duchenne Parent Project

Zoals eerder aangekondigd, gaat oprichtster en directeur van Duchenne Parent Project Nederland, Elizabeth Vroom, op 1 januari 2024 na bijna 30 jaar stoppen met deze functie. 

Anneliene Jonker wordt per 1 november 2023 de nieuwe wetenschappelijk directeur van Duchenne Parent Project Nederland. Zij zal daarnaast in deeltijd als onderzoeker aan zeldzame ziektes aan de Universiteit Twente werken. Ze heeft, samen met wereldwijde experts, gewerkt aan projecten rondom drug repurposing, orphan drug development en medische technologie voor zeldzame ziektes. Elizabeth rondt komende tijd haar lopende werkzaamheden af en draagt haar kennis en ervaring van de afgelopen jaren zoveel mogelijk over aan Anneliene. Zij blijft zich daarna bezighouden met het internationale Duchenne veld, via World Duchenne Organization

Elizabeth: “Ik ben enorm verheugd met de komst van Anneliene om de functie van wetenschappelijk directeur van Duchenne Parent Project Nederland te gaan vervullen. Ze heeft de afgelopen jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan onderzoek in het internationale veld van de zeldzame ziekten en ik heb er alle vertrouwen in dat zij door haar kennis, ervaring en enthousiasme voor Duchenne Parent Project veel nieuwe activiteiten kan ontwikkelen en succesvolle trajecten kan continueren.” 

Anneliene: “Ik heb enorm veel zin om bij Duchenne Parent Project Nederland aan de slag te gaan, om te kijken hoe we het veld in de komende jaren weer een stap verder vooruit kunnen krijgen. De combinatie met de Universiteit Twente maakt dat ik niet alleen academisch onderzoek zie, maar kijk naar wat onderzoek in de praktijk betekent voor mensen met een zeldzame ziekte."

Foto Anneliene persbericht.jpg
  • jpg

Message in English

Dr Anneliene Jonker new Scientific Director of Duchenne Parent Project

As previously announced, Founder and Director of Duchenne Parent Project Netherlands, Elizabeth Vroom, will retire from this position on January 1, 2024 after almost 30 years.

Anneliene Jonker will become the new Scientific Director of Duchenne Parent Project Netherlands as of November 1, 2023. She will also work part-time as a researcher on rare diseases at the University of Twente. She has previously worked, together with global experts, on projects involving drug repurposing, orphan drug development and medical technology for rare diseases. Elizabeth will complete her ongoing work in the coming months and transfer as much as possible, her knowledge and experience from recent years to Anneliene. Following this period, she continues to focus on the international Duchenne field, through the World Duchenne Organization.

Elizabeth: “I am extremely pleased with the arrival of Anneliene to take on the position of Scientific Director of Duchenne Parent Project Netherlands. She has made a significant contribution to research in the international field of rare diseases in recent years and I am confident that through her knowledge, experience and enthusiasm for Duchenne Parent Project she can develop many new activities and continue successful processes.”

Anneliene: “I am really looking forward to working at Duchenne Parent Project Netherlands, to see how we can take the field a step further in the coming years. The combination with the University of Twente means that I not only see academic research, but also look at what research means in practice for people with a rare disease."

Over Duchenne Parent Project

Duchenne Parent Project zet zich in voor een betere toekomst voor Duchenne patiënten. Belangrijk doel is het vinden van een geneesmiddel om de spierafbraak te vertragen of te stoppen, maar ook andere aspecten verdienen aandacht. Dit doet de stichting door onderzoekers, bedrijven, artsen en andere behandelaren, zoals neuropsychologen en fysiotherapeuten, in beweging te brengen om onderzoek te versnellen of over innovatieve hulpmiddelen na te denken.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Duchenne Parent Project nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL